Yêu cầu bài viết, phần mềm

  • Bạn có yêu cầu về phần mềm hay bài viết hướng dẫn vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây.
  • Sau khi nhận được yêu cầu chúng tôi sẽ cố gắng có bài viết sớm nhất cho bạn.
  • Nếu không có bài viết chúng tôi sẽ gửi phần mềm hoặc trả lời qua Email cho bạn.
Điền đúng địa chỉ Email để chúng tôi liên hệ nhé
Bạn muốn viết bài về phần mềm nào, phiên bản bao nhiêu, thủ thuật về chuyên mục nào...