Những bài viết đang được quan tâm

2 Bình luận

  1. 1

    Quí

    có phiên bản nào khác không admin? cái này sd không được rồi. nó báo lổi
    “không thể tạo mới bài thuyết trình” – “oops, we can not create the prezi – error code: PREZI_CREATIO_FAILED”

    Trả lời bình luận này

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *