Liên hệ

  • Để liên hệ với TIMT bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây.
  • Nếu có thắc mắc cần hỏi đáp về máy tính bạn vui lòng vào nhóm Tiện Ích Máy Tính tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/tienichmaytinh.
  • Chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi về máy tính thông qua liên hệ này !
Điền tên của bạn để chúng tôi tiện liên lạc nhé
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn thông qua địa chỉ email