Tổng hợp các bản Ghost Windows XP mượt mà nhất, tích hợp các phần mềm mới nhất